Tag: wordpress

WordPress 3.5 Elvin ออกแล้ว พร้อมระบบการจัดการสื่อแบบใหม่

เวิร์ดเพรสบล็อกแวร์ยอดนิยม ได้เดินทางมาถึงเวอร์ชั่น 3.5 เป็นที่เรียบร้อย โดย WordPress 3.5 มีโค้ดเนม ว่า “Elvin” ซึ่งมาจากมือกลองแจ๊สชื่อ Elvin Jones สำหรับความเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่น 3.5 ฝั่งผู้ใช้งานแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วนคือ ระบบจัดการสื่อแบบใหม่ ที่ช่วยให้การอัพโหลดรูปและการจัดรูปแกลอรี่หรือใส่รูปภาพลงใน โพสต์ง่ายกว่าเดิม, ธีมหลักรุ่นใหม่ Twenty Twelve และส่วนสุดท้าย Dashboard รองรับความละเอียด Read more [...]