Tag: ฟาร์มออนไลน์

เล่นฟาร์มออนไลน์ Hay day

Hay Day  Hay Day ชวนกันมาสวมบทบาทเจ้าของฟาร์มกันเถอะ มาร่วมกันสร้างฟาร์มในฝันให้ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกัน   Hay Day ชวนกันมาสวมบทบาทเจ้าของฟาร์มกันเถอะ มาร่วมกันสร้างฟาร์มในฝันให้ยิ่งใหญ่ไปพร้อมๆกัน เกมส์ดีๆที่กำลังนิยมในขณะนี้ ซึ่งตอนแรกคิดเอาไว้ว่าเดี๋ยวค่อยมารีวิวแล้วกัน แต่เนื่องด้วยใจที่อยากรีวิวให้เพื่อนๆได้รู้จักเกมส์ดีๆกัน และถ้าไม่ได้รีวิวจะรู้สึกนอนไม่หลับ Read more [...]