เพิ่มเรื่องใหม่ใน WordPress (Add New Post 2)

การ Upload/Insert รูปลงในบทความ WordPress 3.5 ขึ้นไปมีการปรับปรุงหน้าตาในส่วนของInsert Media ให้ดูดีขึ้นมากและสะดวกในการปรับแต่งด้วย  เรามาทำกันต่อเลยที่ติดไว้จากบทที่แล้ว วิธีการดังนี้

1. คลิกที่ปุ่ม Add Media (ตามรูป)

 

2. จะเข้ามาหน้า Insert Media เพื่อทำการเลือกภาพที่ต้องการ ในนี้ได้จัดหมวดหมูในการเลือกด้วย เช่น Images  Audio  Video แล้วยังสามารถเลือกภาพที่ต้องการแก้ไขเพิ่ม เช่น ขนาดรูปภาพ หรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไป  เมือเลือกรูปที่ต้องการแล้วก็คลิกปุ่ม Insert into post ก็เป็นเสร็จเรียบร้อย

 

3. ถ้าเป็นรูปภาพที่เราต้องการโหลดเข้ามาใหม่ ให้ไปกดปุ่มที่ Upload File

4. คลิกปุ่ม Select Files (Folder ไฟล์ภาพที่เราเก็บไว้) จากนั้นให้คลิกปุ่ม Insert into post เพื่อโหลดภาพเข้ามาใน Media Library

 

5.  เมือทำการโหลดภาพเข้ามาแล้ว ก็เลือกภาพที่ต้องการโพส (ถ้าต้องการแก้ไขภาพก็ไปคลิกที่ Edit Image ด้านขวา)

6. คลิกปุ่ม Insert into post ก็เป็นเสร็จเรียบร้อย

 

 

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>