คิดเลขคำนวณสูตรผ่าน Google

เครื่องคิดเลข Google

ผมว่าผมทดสอบและใช้คำนวณดูแล้วตามที่แนะนำก็สะดวกดีนะครับ สำหรับท่านที่ไม่เครื่องคิดเลขอยู่ห่างๆ ก็ลองเข้า Google แล้วลองคำนวณยอดดูนะครับ 

หากเราต้องการคำนวณตัวเลขแบบต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร ไปจนถึงการถอดสแควร์รูท เว็บไซต์ Google สามารถช่วยเราคำนวณได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องไปหาเครื่องคิดเลขให้วุ่นวาย โดยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณมีดังต่อไปนี้

 

เครื่องหมาย ความหมาย ตัวอย่าง
+ บวก 5+8
- ลบ 55-21
* คูณ 21*9
/ หาร 10/5
^ ยกกำลัง 5^9
% of เปอร์เซ็นต์ของ 20% of 130
sqrt สแควร์รูท sqrt(64)
log ลอการิทึมฐาน 10 log(1,000)

 

วิธีคิดเลข คำนวณสูตรผ่าน Google

1. เปิดหน้าเว็บไซต์ www.google.co.th

2. พิมพ์ (502+412)*5 แล้วกดปุ่ม ค้นหาด้วย Google

 

1

 

3. จากนั้นเว็บก็จะแสดงผลลัพธ์ที่คำนวณออกมา

 

2

 

ที่มา : Com5Dow.com

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>